Zorgverlening

Huishoudelijke zorg PGB

KennemerZorg biedt particuliere huishoudelijke zorg. Deze kan ook met een PGB worden geleverd. Indien uw huidige PGB indicatie deels is wegbezuinigd kunt u bij KennemerZorg aanvullende huishoudelijke zorg particulier inkopen. U bent vrij om een eigen organisatie te kiezen. Alle voorkomende huishoudelijke taken kunnen in samenspraak met u worden geleverd. U bepaalt zelf de dag en het tijdstip van deze dienstverlening. Meestal worden deze taken tussen 9.00 – 18.00 uitgevoerd.

Verzorging

Deze zorg valt sinds 1 januari 2015 onder uw Zorgverzekeraar. Het gaat hier om hulp bij het douchen, aankleden en het opstarten van de dag b.v. het ontbijt. Indien gewenst kan er een medewerker helpen bij de lunch en de avondmaaltijd. Daarnaast bieden wij ook dagdelen hulp aan. Uiteraard kunt u zo nodig extra zorg aansluitend inkopen. Deze zorg betaalt u dan zelf.

De zorg die door een wijkverpleegkundige is geindiceerd valt onder uw zorgverzekeraar. 

Verpleging

Verpleging valt sinds 1 januari 2015 onder uw Zorgverzekeraar. U dient hiervoor door een Wijkverpleegkundige geindiceerd te zijn. Het betreft specifieke verpleegkundige handelingen zoals injecties, wondverzorging, infuus bediening. In de laatste levensfase bestaan er mogelijkheden om extra uren zorg te bieden. U kunt dit met de verpleegkundige bespreken.

Nachtzorg

Een verzorgende of verpeegkundige is aanwezig om u in de nacht bij te staan. Eventueel is dit kortdurend bijvoorbeeld bij terugkeer uit het ziekenhuis. Tijden worden vooraf met u besproken.

Begeleiding

Deze vorm van zorg valt onder de Wet Maatschapelijke Ondersteuning (WMO) in uw gemeente.

U kunt een indicatie aanvragen indien u denkt hulp nodig te hebben. Deze indicatie valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) die 1 januari 2015 van kracht is gegeaan. Vaak zijn het ouderen die met een vorm van dementie te maken hebben. KennemerZorg heeft goede contacten met Draagnet en verschillende instanties voor dagopvang. Ook hier kunt u aanvullende zorg zelf inkopen om veilig thuis te blijven wonen. Denk aan avonden en nachtzorg. Tevens kunt denken aan een bezoek aan een familielid, de kapper, het ziekenhuis, de tandarts, of een gezellig dagje uit. Ook een uitstapje naar een museum, een tentoonstelling of gewoon een wandeling behoort tot de mogelijkheden.  

Comfortdiensten

Eenzaamheid wordt een steeds groter probleem bij ouderen. U woont nog zelfstandig en u vindt het plezierig om nog wat te ondernemen. Daarbij stelt u begeleiding op prijs. KennemerZorg kan hierin voorzien. Medewerkers kunnen bij u thuis voor gezelligheid zorgen of met u uitgaan. Uit ervaring is gebleken dat cliënten hier veel plezier aan beleven.

Kennemerzorg

Postbus 9663
2003 LR Haarlem

Tel: 023 - 5324060

Mail: info@kennemerzorg.nl

 
webmail