Zo werkt het

Wij zorgen
dat het wordt geregeld

 

 

Heeft u de stap naar KennemerZorg gemaakt voor een hulpvraag, dan zorgen wij ook dat de financiering goed wordt geregeld. KennemerZorg levert ZIN & PGB zorg vanuit de ZorgVerzekeringswet (ZVW) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ), samen met de verpleegkundige en verzorgenden.

Zorgindicaties

Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende soorten zorgindicaties, die we hieronder stap voor stap aan u uitleggen.

ZVW & ZIN

Een indicatie voor de ZVW, kort voor ZorgVerzekeringsWet betekent dat deze valt onder uw eigen zorgverzekering waarbij men spreekt over ZIN: Zorg In Natura. Bij ZIN krijgt u zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen, die u nodig heeft via een instelling of een leverancier, die een contract heeft met uw gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. De gestelde ZIN-indicatie geeft de zorggever de mogelijkheid om de geleverde zorg bij uw verzekering te declareren. U kunt bij uw verzekering advies vragen over welke thuiszorgorganisaties allemaal bij uw verzekering zijn aangesloten.

PGB

Bij de indicatie PGB, kort voor PersoonsGebonden Budget, beheert u uw eigen budget om zelf zorginkopen te doen. Afhankelijk van de zorgvraag kunt u een PGB aanvragen via de zorgverzekeraar, gemeente en/of het zorgloket. Zij zullen dan, samen met u, bekijken wat de mogelijkheden zijn om een PGB te kunnen realiseren. Ga voor meer informatie over PGB naar persaldo.nl

WLZ

Indicaties WLZ, kort voor Wet Langdurige Zorg, zijn bedoeld voor zorgvragers die voor langere tijd en/of blijvende zorgvraag nodig hebben. Dit is zorg van 24uur per dag, zorg in nabijheid of permanent toezicht. Deze indicatie kunt u aanvragen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie aan u toegewezen, dan kunt u samen met uw zorgkantoor bekijken welke zorgorganisatie de gevraagde zorg kan bieden. De zorgvraag kunt u ontvangen in ZIN en/of PGB.

De zorgvraag kunt u op twee manieren invullen:

  • met één thuiszorgorganisatie, het zogenaamde Volledig Pakket Thuis (VPT)
  • met meerdere thuiszorgorganisaties, het zogenaamde Modullaire Pakket Thuis (MPT)

Voor meer informatie over de WLZ verwijzen wij u graag naar CIZ.nl

Goed geregeld

Contact opnemen

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze manier van werken? Bel of mail voor vrijblijvend advies, zodat wij u verder kunnen helpen met de juiste zorgvraag.

Telefoon

023 - 532 40 60

Adres

Palletweg 32, 2031 DB Haarlem

E-mail

info@kennemerzorg.nl