Zorgdiensten

Verpleging

Het betreft specifieke verpleegkundige handelingen zoals injecties, wondverzorging, stoma zorg, een voedingsinfuus en aanreiken van de medicatie en de controle op medicatieveiligheid. U heeft een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige niveau 5. Deze is verbonden aan KennemerZorg. Deze zorg wordt vergoed door uw Zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben.

Verzorging

Het gaat hier om hulp bij het aan- en uitkleden, wassen en/of douchen. Hulp bij de toiltegang en controle op de inname van de medicatie. Het insmeren van de huid en het zonodig aantrekken van steunkousen. Er wordt ook gekeken naar uw welbevinden. Daarnaast bieden wij ook dagdelen hulp aan. De zorg die door een wijkverpleegkundige niveau 5 is geindiceerd valt onder uw zorgverzekeraar. 

Palliatieve zorg

Als genezen niet meer haalbaar is, blijft het doel om de zorg zo goed mogelijk uit te voeren. Deze zorg richt zich op lichamelijke, psychische en sociale veranderingen. Dit gaat volgens de eigen keuze van de client. 

Terminale zorg

Vaak gaat palliatieve zorg over in terminale zorg. Deze laatste fase binnen de zorg dient zo comfortabel mogelijk te verlopen en richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Er is veel aandacht voor het verlichten van pijn en lichamelijke ongemakken. 

Dementie

Hierbij ontstaan problemen bij het geheugen, spreken, begrijpen en herkennen van dingen. De zorg richt zich op het veilig zelfstandig thuis wonen verantwoorde zorg en praktische adviezen.

Begeleiding

Deze vorm van zorg valt onder de Wet Maatschapelijke Ondersteuning (WMO) in uw gemeente. Bij begeleiding gaat het om het aanleren van vaardigheden. KennemerZorg biedt individuele begeleiding. U kunt een indicatie aanvragen bij uw gemeente indien u denkt voor deze hulp in aanmerking te komen. Veelal zijn het ouderen met een vorm van dementie maar ook door hersenletsel of een spierziekte proberen we met u samen uw zelfredzaamheid te verhogen. KennemerZorg heeft ook goede contacten met verschillende instanties voor dagopvang.

Hulp bij het Huishouden

KennemerZorg biedt Hulp bij het Huishouden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hiervoor heeft KennemerZorg contracten met de gemeenten in de regio afgesloten. Indien u een PGB heeft kunt u bij ons deze zorg inkopen. Alle voorkomende huishoudelijke taken kunnen in samenspraak met u worden geleverd. U bepaalt zelf de dag en het tijdstip van deze dienstverlening. Meestal worden deze taken tussen 9.00 – 18.00 uur uitgevoerd.

Nachtzorg

Een verzorgende of verpeegkundige is aanwezig om u in de nacht bij te staan. Tijden worden vooraf met u besproken. We maken onderscheid tussen een slaapnacht of een actieve nacht.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.